Arkkitehti- ja konsulttitoimisto 2HPO
 
Suunnittelua, tutkimusta ja konsultointia asiakkaan ehdoilla
2HPO
 
 
 
 
 
Arkkitehti- ja
konsultti-
toimisto 2HPO
 
Valhallankuja 1 F 6
01200 Vantaa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkkitehdit 2HPO
 
Arkkitehti (SAFA)
Elina Hietala
 
050 - 53 787 43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultit 2HPO
 
Ekonomisti
Harri Hietala
 
0500 - 789 906

Arkkitehti- ja konsulttitoimisto 2HPO

 
Arkkitehti- ja konsulttitoimisto 2HPO koostuu kahdesta erillisestä toiminimestä, joiden vetäjinä toimivat eri henkilöt.
 
Arkkitehdit 2HPO tekee arkkitehti- ja sisustussuunnittelua, mutta myös huonekalu- ja graafista suunnittelua. Suunnittelutehtävät koskevat niin pienimpiä detaljeita kuin suuria kaava-alueita.
 
Konsultit 2HPO tekee tutkimus- ja selvityspalveluita tuottamalla ja hyödyntämällä tilasto- ja tutkimusaineistoja mm. päätöksenteon ja edunvalvonnan tueksi.


Arkkitehdit 2HPO - Arkkitehti- sisustussuunnittelua

      
 
Arkkitehdit 2HPO palvelee monipuolisesti kaikkia
asiakkaitaan. Suunnittelutehtävät, niiden laajuus ja
sisältö räätälöidään kulloisenkin kohteen ja
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Jokainen
suunnittelutehtävä pienestä kalustedetaljista
asuinalueen suunnitteluun saa täyden
panostuksemme ja osaamisemme. 
 
Pääsuunnittelija 2HPO:ssa on arkkitehti (SAFA)
Elina Hietala, joka on toiminut erilaisissa
suunnittelutehtävissä jo vuodesta 2000. Laajan
yhteistyökumppaneiden verkoston avulla on
mahdollisuus tarjota kattavasti projektinne eri
osa-alueita koskevia suunnittelu- ja
toteutuspalveluita. Näin saavutamme haluamanne
lopputuloksen parhaalla mahdollisella tavalla.
 
 
      

Konsultit 2HPO - Yhteiskunnallista ja taloudellista tutkimusta

    
Konsultit 2HPO tekee tutkimuspalveluita ja selvitystyötä päätöksenteon ja edunvalvonnan tueksi. Tuotamme riippumatonta yhteiskunnallista ja taloudellista tietoa ja tutkimusta. Työtä tekee ekonomisti, VTL Harri Hietala, jolla on tutkija- ja ekonomistitausta Helsingin yliopistolta ja elinkeinoelämän järjestöistä.
 
Konsultit 2HPO analysoi mm. elinkeino- vero- ja työmarkkinapolitiikkaa ja muuta talouspolitiikkaa sekä tilastoaineistoja ja muuta yhteiskunnallista (tutkimus)tietoa. Teemme myös tutkimussuunnittelua ja lomakkeiden laadinta sekä suoritamme tutkimus- ja tilastoaineistojen keräämistä, käsittelyä, analysointia ja raportointia. Tuloksena tuotamme esim. selkeitä raportteja ja havainnollisia kalvoja yksittäisistä selvityksistä tai toistuvasti ajan tasalla pitäen.
 
Toimintamme lähtökohtana on, että tuotamme tarpeistanne lähtevää mahdollisimman ajantasaista ja laadukasta tietoa. Keskeistä on, että pysymme aikatauluissa ja kustannusarvioissa. Näin saavutetaan yhteistyössä molempia osapuolia palvele ja tyydyttävä tulos.
 
Konsultit 2HPO:n vahvuuksia ovat monipuolinen ja perusteellinen asiantuntemus etenkin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tilastoissa ja ominaisuuksissa. Julkisen sektorin toimijat ja toiminnan tunnemme niin ikään hyvin. Yhteistyöverkostomme ovat laajoja niin elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kuin tilasto- ja tutkimuslaitosten suuntaan.

http://www.2hpo.fi/konsultit