Konsultit 2HPO
Tutkimusta ja konsultointia asiakkaan ehdoilla
 
 
 
 
Konsultit 2HPO
 
Ekonomisti
Harri Hietala
 
Valhallankuja 1 F 6
01200 Vantaa
 
0500 - 789 906
 


 

Palvelumme

 
Konsultit 2HPO tekee tutkimuspalveluita ja selvitystyötä päätöksenteon ja edunvalvonnan tueksi. Tuotamme riippumatonta yhteiskunnallista ja taloudellista tietoa ja tutkimusta.
 
Konsultit 2HPO:

   - analysoi mm. elinkeino-, vero-, työvoima- ja työmarkkina- sekä muuta talouspolitiikkaa

   - analysoi tilastoaineistoja ja muuta yhteiskunnallista (tutkimus)tietoa

   - tekee tutkimussuunnittelua ja lomakkeiden laadintaa

   - tekee internetpohjaista kyselytutkimusta

   - suorittaa tutkimus- ja tilastoaineistojen keräämistä, käsittelyä, analysointia ja raportointia

   - tuottaa selkeitä raportteja ja havainnollisia kalvoja yksittäisistä selvityksistä tai toistuvasti ajan tasalla pitäen
 
 
Työssämme käytämme Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995.